CONTACT

Infor­ma­tion:
Iza­bela Olszow­ska
+48 32 609 03 36, izabela.olszowska@miasto-ogrodow.eu

KATOWICE MIASTO OGRODÓWINSTYTUCJA KULTURY im. KRYSTYNY BOCHENEK
pl. Sejmu Ślą­skiego 2, 40–032 Kato­wice
+48 32 609 03 00, fax. +48 32 609 03 15, sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.sfj.ck.art.pl
www.mkkj.ck.art.pl