NEWS

13. Sile­sian Jazz Festi­val  2018

30.11.2018

Jazz Band Młynarski&Masecki  „Noc w wiel­kim mieście”

Grze­gorz Nagór­ski Quar­tet    „Elec­tric Eupho­nium”

Kato­wice City of Garden

 

1.12.2018

Lucia Cadotsch + Tricko

Inner Rythm Quintet

Rialto Cinema

 

2.12.2018

5. Inter­na­tio­nal Jazz Com­po­si­tion Contest

Piotr Woj­ta­sik Quin­tet  „To whom it may concern”

Jerzy Jaro­sik Quar­tet  „Etno feeling”

Aca­demy of Music

2017