KONTAKT

Infor­ma­cje:
Iza­bela Olszow­ska
32 609 03 36, izabela.olszowska@miasto-ogrodow.eu

Biuro Orga­ni­za­cji Widowni
Jolanta Lewan­dow­ska, Anna Zająć
32 609 03 31 lub 32 609 03 32
jolanta.lewandowska@miasto-ogrodow.eu
anna.zajac@miasto-ogrodow.eu

 

KATOWICE MIASTO OGRODÓWINSTYTUCJA KULTURY im. KRYSTYNY BOCHENEK
pl. Sejmu Ślą­skiego 2, 40–032 Kato­wice
32 609 03 00, fax. 32 609 03 15, sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.sjf.ck.art.pl
www.mkkj.ck.art.pl