AKTUALNOŚCI

13. Sile­sian Jazz Festi­val 2018

 

30.11.2018

Jazz Band Młynarski&Masecki  „Noc w wiel­kim mieście”

Grze­gorz Nagór­ski Quar­tet    „Elec­tric Eupho­nium”

Kato­wice Mia­sto Ogro­dów, sala koncertowa

 

1.12.2018

Lucia Cadotsch + Tricko

Jun Xiao Quintet

Kino­te­atr Rialto

 

2.12.2018

Finał 5. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową

Piotr Woj­ta­sik Quin­tet  „To whom it may concern”

Jerzy Jaro­sik Quar­tet  „Etno feeling”

Aka­de­mia Muzyczna,  sala koncertowa

2017